تمدید زمان ارسال مقالات                ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بايد همزمان باهم انجام پذيرد.
 تمدید زمان ارسال مقالات
به علت استقبال و درخواست متقاضیان شرکت در همایش مبنی بر تمدید زمان ارسال مقالات این تاریخ تا 1396/02/15تمدید گردید.
1396/02/06 ادامه مطلب


 ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بايد همزمان باهم انجام پذيرد.
جهت شركت در همايش ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بصورت دو فايل جدا از هم الزامي ميباشد.
1395/12/04 ادامه مطلب


با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري از چندين سال قبل مبني بر تحقق اقتصاد مقاومتي و مزين شدن سال 95 به اين نام،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان تصميم به برگزاري اين همايش ملي نموده است.بي شك مديريت و توانمند سازي نيروي انساني مهمترين ركن رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي ميباشد.اميد است كه برگزاري اين همايش گامي در جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه و پيشرفت ايران اسلامي باشد.
1-نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی
       الف : همسو سازی استراتژی مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمان
        ب : برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و وزارتخانه ها در جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی 
2- مدل های تعالی منابع انسانی و استاندارد سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی 
      الف : اقتصاد آموزش در توسعه منابع انسانی
       ب : افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش مهارت خلاقیت و تجربه
       ج : بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در جهت سیاستهای
            اقتصاد مقاومتی
3- مدیریت منابع انسانی الکترونیک و چالش ها و افقهای پیش رو
       الف : مدیریت مخاطرات اقتصادی با واکنش هوشمند و فعال در مقابل مخاطرات
4- مدیریت تحول و اقتصاد مقاومتی
       الف : دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین
        ب : نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی
        ج : تولید صنایع دستی بومی در راستای اقتصاد مقاومتی 
5- زمینه ها و الزامات اقتصاد دانش بنیان و نقش منابع انسانی و نخبگان ملی در تحقق آن
      الف : مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی
        ب : نقش استاندارد سازی محصولات و خدمات دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی
        ج : نقش مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی


دبیرخانه کنفرانس
شماره هاي تماس دبيرخانه :
071-37844481 داخلي 214
09177285476
شماره فكس : 071-37844478
ايميل آدرس دبيرخانه كنفرانس:
conference@iausarv.ac.ir
نشاني :
فارس،سروستان،جاده كمربندي،
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان،
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تاریخ برگزاری همایش : 1396/02/21
تاریخ شروع ارسال مقالات : 1395/11/26
آخرین تاریخ ارسال مقالات : 1396/02/07
زمان اعلام نتایج : حداکثر دو هفته بعد از ارسال مقاله
هزینه شرکت در همایش بصورت حضوری : 1200000 ریال
هزینه شرکت بصورت غیر حضوری : 900000 ریال
هزینه جهت مقاله دوم 600000 ریال
هزینه جهت مقاله سوم 500000ریال
شماره حساب جهت واریز وجه شرکت در همایش: بانک ملی حساب شماره 0110542405008 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

تا همایش ...

012
برگزار کنندگان
حامیان