| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شماره عابر بانک جهت سهولت در امر واریز هزینه همایش

شرکت کنندگان در همایش میتوانند از طریق شماره کارت عابر بانک ذیل،هزینه شرکت در همایش را پرداخت نمایند
6037997209200253 به نام جواد خرمی سروستانی

ادامه مطلب1396/02/18امتیازدهی شده2 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2

وجود مشكل در پرداختهاي آنلاين سامانه همايش

به اطلاع كليه شركت كنندگاني كه مقالات آنها در همايش مورد پذيرش قرارگرفته است ميرساند كه بعلت وجود مشكل در سامانه همايش ،متاسفانه امكان پرداخت بصورت آنلاين در سامانه وجود ندارد و پرداخت هزينه شركت در همايش حتما بايد از طريق باجه هاي بانك صورت پذيرد

ادامه مطلب1396/02/13امتیازدهی شده0 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

تمدید زمان ارسال مقالات

به علت استقبال و درخواست متقاضیان شرکت در همایش مبنی بر تمدید زمان ارسال مقالات این تاریخ تا 1396/02/15تمدید گردید.

ادامه مطلب1396/02/06امتیازدهی شده1 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بايد همزمان باهم انجام پذيرد.

جهت شركت در همايش ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بصورت دو فايل جدا از هم الزامي ميباشد.

ادامه مطلب1395/12/04امتیازدهی شده0 مرتبه
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر