نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی


محورهای همایش:

برنامه ­ریزی منابع انسانی در سطح ملی و وزارتخانه­ها در جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی

نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی

همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمان

مدل­های تعالی منابع انسانی و استانداردسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی

اقتصاد آموزش در توسعه منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی الکترونیک و چالش­ها و افق­های پیش رو

بررسی تاثیرات توانمدسازی سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در جهت سیاست­های اقتصاد مقاومتی

مدیریت تحول و اقتصاد مقاومتی

دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین

نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاستهای سازمانها و برنامه­های کلان کشور

مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی

افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش مهارت خلاقیت و تجربه

نقش مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی

نقش استانداردسازی محصولات و خدمات دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

زمینه ­ها و الزامات اقتصاد دانش­ بنیان و نقش منابع انسانی و نخبگان ملی در تحقق آن

مدیریت مخاطرات اقتصادی با واکنش هوشمند و فعال در مقابل مخاطرات

نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تولید صنایع دستی بومی در راستای اقتصاد مقاومتی


همایش ملی نقش مدیریت در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

محورهای همایش:
نقش سیستم اطلاعات حسابداری در تولید ملی
نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
کاربرد روشهای هزینه یابی در کاهش هزینه ها
نقش حسابداری در افزایش تولید ملی
استاندارهای حسابداری و حسابرسی
روشهای تامین مالی
مدیریت و تکنیکهای بهینه سازی در تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی
نقش مدیریت دانش در تولید ملی
نقش مدیریت کیفیت در حمایت از کار و تولید ملی
نقش مدیریت زمان
طراحی و مدیریت زنجیره تامین
نقش مدیریت در افزایش تولید ملی
مدیریت راهبردی و مدیریت ریسک
گسترش اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر توسعه حوزه های اصلی آن
نقش مدیریت در اتحاد جهان اسلام
تحولات ایران و جهان
علوم سیاسی و روابط بین الملل
اسلام و روابط بین الملل

همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر
محورهای همایش:

تولید علم در مهندسی برق
الکترونیک
قدرت
مخابرات
کنترل
بیوالکتریک
فناوری اطلاعات
نرم افزار
معماری کامپیوتر
هوش مصنوعی

همايش منطقه ای مهندسی مکانيک و جوش
محورهای همایش :
• ساخت و توليد
• مکانيک جامدات
• مکانيک سيالات
• ترموديناميک و انتقال حرارت
• بيومکانيک، ميکرو و نانو مکانيک
• انرژی و محيط زيست
• مکاترونيک
• تأسيسات
• مکانيک خودرو
• مهندسی جوش

نشانی : فارس - سروستان - جاده کمربندی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

تلفن : 85-5224481
پیش شماره : 0712
صندوق پستی : 173-73451
سایت های مرتبط