دریافت هدیه همایش-آخرین فرصت                ارسال گواهینامه-بسیار مهم
 دریافت هدیه همایش-آخرین فرصت
بسمه تعالی به اطلاع کلیه محققین گرامی که جهت شرکت درهمایش ثبت نام نموده اند و در همایش شرکت نکرده اند می رساند چنانچه مایل به در یافت هدیه خود هستند می توانند شخصا با در دست داشتن اصل فیش واریزی و مدرک شناسایی معتبر در تاریخهای شانزدهم و بیست و یکم اسفندماه به دانشگاه مراجعه کنند. شایان ذکر است بعد از تاریخ فوق دانشگاه هیچ گونه تعهدی در مورد هدایای ثبت نام کنندگان ندارد.
1391/12/15 ادامه مطلب


دانش در پرتو پژوهش جوانه زده، رشد نموده، تنومد شده و میوه می دهد. همایش ها پل ارتباطی میان دانشگاهیان، صنعتگران و پژوهشگران جهت تبادل دستاوردهای نوین می باشند. در همین راستا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان اقدام به برگزاری همایش منطقه ای مکانیک و جوش در 30 آذر 1391 نموده است. بدینوسیله از کلیه صاحبنظران و پژوهشگران عرصه دانشگاه، صنعت و دانشجویان دعوت می شود با ارسال مقالات و نتایج نوین پژوهشی خود، در این فعالیت علمی مشارکت نمایند

محورهای همايش منطقه ای مهندسی مکانيک و جوش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان 

 

ساخت وتوليد

طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر (CAD/CAM) ، اتوماسيون و رباتيک، مکانيزمهای توليد، فرآيندهای توليد، برنامه ريزی و بهينه سازی خطوط توليد، سيستم های اندازه گيری وابزار دقيق، ماشينکاری دقيق، ماشينکاری سنتی و پيشرفته، ماشينکاری قطعات بسيار کوچک، سنگ زنی دقيق، روش های نوين سخت کاری قطعات، طراحی و بهينه سازی ابزارهای برشی، نمونه سازی سريع، شکل دهی فلزات، هيدروليک و پنوماتيک، شيرهای صنعتی، تست و کنترل ماشين های ابزار، کنترل اتوماتيک، کنترل کيفيت، فيکسچرهای کنترل قطعات، سيستم های نگهداری قطعات صنعتی، قالب سازی، مهندسی معکوس، مهندسی مجدد، پوشش دهی نانو، ايمنی محيط کار، مهندسی فاکتورهای انسانی

 

مکانيک جامدات

تحليل تنش، شکست، خستگی و خزش، مکانيک فرم و نفوذ، مکانيک جامدات محاسباتی، مهندسی سطح، الاستيسيته، شبيه سازی فرآيندهای شکل دهی

 

 

مکانيک سيالات

جريان های تراکم پذير و تراکم ناپذير، جريان و مدل های آشفته، جريان های دائمی و غيردائمی، سيالات نيوتنی و غير نيوتنی، جريان های چندفازی، جريان در محيط های متخلخل، تئوری لايه مرزی، ديناميک سيالات محاسباتی، هيدروليک، توربوماشين، هيدروديناميک، آيروديناميک، مدل سازی جريان حول اجسام پيچيده، بهينه سازی مصرف انرژی، هوا فضا

 

ترموديناميک و انتقال حرارت

انتقال حرارت محاسباتی، انتقال حرارت هدايت، انتقال حرارت جابجايی، انتقال حرارت تشعشع، مبدل های حرارتی، ترموديناميک آماری، تعادل شيميايی و تعادل فاز، احتراق و جريان های واکنشی، طراحی سيستم های حرارتی، انتقال حرارت و جرم همراه با تغيير فاز و چگالش، تبخير و انجماد

 

بيومکانيک، ميکرو و نانو مکانيک

نانو مواد، مهندسی مکانيک در مقياس ميکرو و نانو، کاربردهای مهندسی مکانيک در پزشکی، بيو سنسورها، بيومکاترونيک، رفتار مکانيکی بافت و سلول

 

انرژی و محيط زيست

نيروگاه های حرارتی، توربين های گاز، موتورهای احتراق داخلی، پيل سوختی، انرژی های تجديد پذير، احتراق و آلودگی هوا، فن آوری های نوين انرژی، سيستم های ذخيره انرژی، بهينه سازی مصرف انرژی

مکاترونيک

رباتيک، محرک ها، سنسورها، اندازه گيری و کنترل، شيرهای تناسبی

 

تأسيسات

سيستم های تهويه مطبوع، سيستم های سرمايش و گرمايش، سيستم های هواساز، تأسيسات برقی و مکانيکی، کنترل دما و رطوبت دقيق، عايق بندی خطوط انتقال، بهينه سازی و کاهش اتلاف انرژی

 

مکانيک خودرو

موتورهای احتراق داخلی، خودروهای ترکيبی، خودروهای برقی و خورشيدی، بهينه سازی مصرف و کاهش سوخت، سيستم های تعليق و ترمز، بدنه آيروديناميک، هدايت و ناوبری خودرو

 

مهندسی جوش

جوشکاری رباتيک، تست های مخرب و غيرمخرب، جوشکاری های سرد و گرم، جوشکاری های سريع، اتصالات نوين، خوردگی، فرآيندهای عمليات حرارتی، بازرسی، WPS و PQR ، جوش مواد پلاستيکی، جوش کامپوزيت ها، متالورژی جوش، جيک و فيکسچرهای جوشکاری

 

دبیرخانه کنفرانس

آدرس دبیرخانه : فارس – سروستان- ضلع شمالی جاده کمربندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
تلفن : 85-07125224481
فکس : 07125224478
صندوق پستی / کد پستی : 173/73451
تاریخ برگزاری همایش :
1391-09-30

آخرین مهلت ارسال مقالات :
1391-07-05  الی  05-08-1391 17-08-1391  28-08-1391

آخرین مهلت ارسال مقالات نهایی :
1391-08-23  الی  30-08-1391

زمان ثبت نام :
1391-09-11 الی 20-09-1391برگزار کنندگان
حامیان